Partnerët nga OJQ

Organizatat joqeveritare (OJQ)  dhe organizatat humanitare me të cilat kemi bashkëpunuar deri më tani:


1. Fondacioni “Dauti”
2. OH “El Hilal”
3. OH “Hilal”
4. OH “Kalliri I Miresise”
5. OH “El Kalem”
6. Lidhja Komunale e Sportit Shkollor “ Saraj”
7. Ojq - RATIO
8. “Fëmijët e Paqes”
9. Fondacioni “ILKSAV” 

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri