Anëtarësimet

“Oda ekonomike e Maqedonisë veri-perëndimore (OEMVP)”

“Oda ekonomike e Maqedonisë”

“Oda ekonomike holandeze në Maqedoni”

“Fondi europian për resurse njerëzore”

“Kariera ime”

Shoqata e Maqedonisë “Italo”

“Shoqata europiane e biznesit”

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri