Kariera

Kariera

Shoqata akcionare Dauti Komerc-Shkup është një ndër kompanitë më të mëdhaja dhe më dinamike në Maqedoni por edhe më gjërë në rajonin e Ballkanit Perendimorë, e cila funksionon sipas parimeve më të sinqerta dhe me entuzijazëm të lartë punues.

Ambienti dhe kushtet për punë në Dauti Komerc-Shkup janë mëse të volitshme të cilat japin mundësi për kandidatë që posedojnë afinitete të veqanta, të bëhen pjesë e grupit tonë punues. Ne Jemi kompani e cila respekton dijen, afinitetin, mundësinë dhe sakrificën e cdo njërit. Ajo që na dallon nga të tjerët dhe na bën të veqantë në përgjithësi është se Ne kemi për qëllim të sigurojmë një mjedis miqësorë dhe mbështetës në të cilën ju mund të merrni vendime të duhura dhe të dobishme për kompaninë tonë dhe kolektivin në përgjithësi.

Dauti Komerc-Shkup është mundësi për aplikimin e dijeve Tuaja në praktik, pasiqë posedojmë spektër të gjërë aktivitetetsh dhe mundësi për ide dhe potencijale të veqanta. Sektorët dhe departamentet e ndryshëm që janë pjesë përbërëse të kompanisë sonë, me siguri do japin mundësi për cdo potencijal qw egziston në shoqërinë tonë.

Në këtë drejtim cdo individ (kandidat potencial), i cili është i aftë për të punuar dhe ka aftësi të caktuara pune, ka të drejtë dhe rekomandohet  të aplikoj për punë në kompaninë tonë Sh.A Dauti Komerc-Shkup.

Ju mirëpresim....... 
 

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri