Këshilla Biznesi

Këshilla drejt suksesit në shitje…

 

-         Ndiq pasionin dhe liro energji pozitive

-         Forco vetëbesimin

-         Kalit disiplinën dhe këmbënguljen

-         Merr përgjegjësi mbi vlerat dhe rezultatet e tua

-         Ji i këndshëm në komunikim dhe zhvillo sensin e humorit

-         Mendo jashtë kornizave

-         Përcakto objektivat

-         Ndërto marrëdhënie afatgjata me klientët

-         Menaxho kohën, është jeta jote

-         Zotëro aftësitë bazë të marketingut

-         Kupto gjuhën e biznesit: Financën

-         Përgatitu të bësh pyetjet e duhura

-         Zhvillo dëgjimin aktiv

-         Mëso komunikimin jo –verbal

-         Negocio ‘fiton-fitoj’

-         Zotëro procesin e shitjes

-         Kontribuo dhe bëji takimet efektive

-         Kujdesu për klientët kyç (Key Account)

-         Menaxho cilësinë e marrëdhënies me klientin (CRM)

-         Bëhu lider në zonën tënde

-         Mos ndal përmirësimin e vazhdueshëm 

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri