Bashkëpunëtorët

Në kuadër të bashkëpunimit me institucione kemi pasur me:
 

  1. Komunën Saraj
  2. Komunën e Tetovës
  3. Komuna Çair
  4. Komuna e Ohrit

 

 

Duke përfshirë edhe shkollat fillore, të mesme dhe universitetet.

 

© Copyright 2014, All Rights Reserved.
Developed by Enes Demiri